Image
Image

Linköpingsinitiativet presenterar Hjulsbro Steel

”Vi vill finnas kvar i Linköping på lång sikt, som en bra producent och arbetsgivare under hela vår genera-tions livstid – och våra barns. Då måste vi också se till att vara hållbara, ekonomiskt, socialt och framför allt miljömässigt.”

I långt över hundra år har fabriken i Hjulsbro tillverkat produkter i järn och stål. Numera är produktionen främst inriktad på spännlinor, en armeringsprodukt som används i betongkonstruktioner som broar, järnvägssliprar och byggnader. Med kunder runt om i hela världen gäller det att hålla en hög produktionskapacitet, vilket gör Hjulsbro Steel till en av kommunens största energianvändare. Det var också anledningen till att de nu är en del av Linköpingsinitiativet.

”Vi är mycket väl medvetna om att vår verksamhet har stor påverkan på miljön”, säger Joachim Törnfeldt, miljö- och kvalitetschef. ”Varje produktionslinje är effektkrävande. Men vi arbetar hårt med att reducera våra utsläpp och vill självklart vara med och bidra till målet ett koldioxidneutralt Linköping 2025.”

 

Hållbarhet som konkurrensmedel 

Idag använder Hjulsbro Steel enbart fjärrvärme och förnybar el för att driva sina processer, och den nya produktionshallen som blir klar till årsskiftet förses med solceller. Samtliga produkter miljövarudeklareras enligt ett internationellt system för att de enkelt ska kunna jämföras med andra. Joachim poäng­terar att dessa insatser även går hand i hand med lönsamhet. 

”Kunderna blir allt mer måna om att välja leverantörer med ett aktivt hållbarhetsarbete så det är ett jätteviktigt konkurrensmedel. På samma sätt tittar vi ju på våra egna leverantörer, exempelvis om de jobbar med materialåter­vinning. Vi är inte i en så lyxig sits att vi har möjlighet att välja fritt, men vi gör det när vi kan.”

 

Kunskap, inspiration och konkret nytta

För Joachim och Hjulsbro Steel är medlemskapet i Linköpingsinitiativet ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer i kommunen kring miljö- och energifrågor. 

”Den lokala omvärldsbevakningen är viktig, men framför allt är det otroligt värdefullt att träffa andra företag och ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Även om vi inte har likadana verksamheter kan vi inspireras, lära och dra nytta av varandra. För vår del har det bland annat bidragit till en mer detaljerad energikartläggning, och att våra truckar nu är HVO- och eldrivna”

 

Viktig komponent

Att ha en klimatneutral förädling på lång sikt och att erbjuda det mest miljövänliga alternativet för kunderna är, enligt Joachim, avgörande för Hjulsbro Steels framtid. 

”Vi kommer inte att kunna finnas kvar som producerande enhet och som en bra arbetsgivare i kommunen om vi inte jobbar med de här frågorna. Linköpingsinitiativet är inte vår enda drivkraft eller arena, men det är en jätteviktig komponent i vår övergripande hållbarhetsstrategi.”

Text: Lena Tedebro Palmér


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image