Image
Image

Arboairs unika bildanalys hjälper skogsägare

Många skogsägare saknar skogsdata på detaljnivå. Samtidigt skulle skogsbruket kunna bedrivas mer lönsamt och hållbart med högkvalitativa underlag över skogens tillstånd. Arboairs AI-drivna bildanalys preciserar skogen in i detalj – och kan exempelvis upptäcka granbarkborrens massiva spridning.

Av Sveriges totala markyta är bara 3 procent bebyggd – medan hela 69 procent utgörs av skog. Och i skogen inlagras varje år 45 miljoner ton koldioxid.

– Det pratas mycket om att Amazonas är jordens lungor, men för oss är vår skog enormt värdefull och något vi ska värna om på alla möjliga sätt, menar Erica Dahlberg, säljchef på Arboair.

Företaget har utvecklat en mjukvarulösning som främjar skogen och skogsindustrin – med skogsbolag och skogsägare som huvudmålgrupp. Det handlar om en AI-driven bildanalys för att producera skarpa beslutsunderlag för skogsägare.

– Stormar och invasiva insektsarter – inte minst granbarkborren – är exempel som snabbt kan orsaka förändringar. Vår plattform ger pålitlig och preciserad data om det rådande tillståndet. Det är betydligt mindre tidskrävande än att skogsägaren går runt och inspekterar och en enorm skillnad i träffsäkerhet mot att studera bilder från Lantmäteriet eller satelliter. Med dessa kan man enbart studera lite större områden med lågupplöst data – medan man med vår bildanalys kan granska varje träd högupplöst i detalj, fram­håller vice VD:n Jacob Hjalmarsson.

Han startade Arboair tillsammans med VD:n Marcus Drugge under 2019. 

– När Marcus studerade på Linköpings universitet hade han som uppgift i en kurs att identifiera problem inom lantbruket och försöka hitta lösningar på dessa. Efter kontakt med lantbrukare drog han slutsatsen att det svåraste inte var själva jordbruket, utan att hålla koll på sin skogsmark. Vi deltog sedan i entreprenörsseminarier med Prince Daniels Fellowship, där våra idéer togs väl emot.

De första åren kretsade kring produktutveckling. Nu är företaget uppe i tio anställda och håller på att revolutionera digitaliseringen av skogsindustrin inom vissa områden.

– Skogsbolagen och skogsägarna filmar sin skog med en drönare – det är mest effektivt, ekonomiskt och hållbart – och laddar sedan upp bilderna på en molntjänst till oss. Vår mjukvara/bild­analys levererar sedan resultatet.

– Under 2022 förstörde granbarkborren ungefär hälften av det antal träd som den välkända stormen Gudrun gjorde. Om deras spridning upptäcks i tid kan många träd räddas, vilket är enormt viktigt för miljön och klimatet, poängterar Erica.

Numera finns kunder spridda över hela landet och en etablering utomlands har också startat. 

– Vår vision är att leverera vår produkt till skogsindustrin världen över. De skogsbolag och skogsägare som har provat och insett effektiviserings­graden har genast velat bli kunder, säger Jacob.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image