Image
Image

NIRA Dynamics och kommunen i samarbete för smartare väghållning

NIRA Dynamics och Linköpings kommun är mitt uppe i ett spännande projekt där banbrytande innovationer kombineras med samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor. Det handlar om att realtid kunna få data om till exempel hur halt det är på vägarna på vintern eller om det finns något slitage på vägen som behöver åtgärdas innan det blir farligt för bilisterna.

NIRA Dynamics arbetar för att göra våra bilar och vägar säkrare. De är bland annat världsledande på däck­trycksövervakning. Dessutom jobbar Linköpingsföretaget mycket med ”Road perception” – alltså hur väglaget är där bilarna kör. Är det halt, finns det fartgupp eller kanske ett hål i vägen?

I maj 2022 inledde NIRA ett gemensamt projekt med Linköpings kommun – som kretsar just kring att samla ihop data kring vägar och vägunderhåll.

– Vi insåg att bilar är som åkande väderstationer med all teknik de är utrustade med – som med väl utvecklad mjukvara mäter av allt från temperaturen i luften, nederbörd via vindrutetorkarsensorn, till grovhet i asfalten och om en väg har ett hål eller är väldigt blöt. Med hjälp av datan som samlas in går det ett även att beräkna fram vägyttemperaturen utifrån en maskininlärningsmodell. Genom att samla in all den datainformationen borde det gå att skapa mer nytta i trafiken, berättar Johan Petersson, produktledare på NIRA.

Tanken är att företaget samlar in anonyma data från vanliga personbilar som är ute på vägarna om hur väglaget och vägstatus ser ut. Därigenom får Linköpings kommun tillgång till data i realtid om det till exempel är halt på vägarna på vintern – för att kunna åtgärda det innan det blir farligt för bilisterna.

– Vi tyckte att det lät väldigt intressant när vi fick frågan om att delta i projektet. Trafikverket har väder­stationer uppsatta på olika platser i Sverige som följer väghållningen. I Linköping finns en norr om Tornby. Men att använda sig av anonyma bilar som färdas runt på vägarna innebär att det blir en helt annan dimension – där vi i realtid får svar på statusen på vägarna runtom i landet, framhåller Dennis Höijer, gruppchef på mark och förvaltning på drift- och underhålls­enheten i Linköpings kommun – till exempel med vinterväghållning.

NIRA har cirka 45 000 uppkopplade bilar med den här mjukvaran från Volkswagenkoncernen i Sverige och mellan 1,5 och 2 miljoner bilar utomlands.

– I det här projektet samarbetar vi även med Thormans Entreprenad i Linköping, som via en webbapplikation fått tillgång till den insamlade data­informationen från bilarna och använt den när de utfört vinterväghållning åt kommunen. Det har varit väldigt givande och de ger också mycket feedback. På så sätt lär vi oss att anpassa systemet till deras nytta, säger Johan.

När det gäller vägunderhållet – vid exempelvis snöfall och halka – används alltid väderprognoser i förebyggande syfte och för planeringens skull.

– Det intressanta skulle vara att koppla ihop väderprognoser med vår väderdata i realtid som blir väldigt precisa. Vägarna kan ju skilja sig en hel del mot varandra, beroende på exempelvis mycket lokala snöbyar, menar Johan.

– Den här tekniken skulle också kunna vara ett bra hjälpmedel när det gäller uppföljning för att optimera vår verksamhet. Då skulle vi kunna analysera bland annat om det lades ut rätt mängd salt och om insatsen utförs i rätt tid, poängterar Dennis Höijer.

– Efter att projektet avslutats i maj kommer det att ske en utvärdering. Det här är ett mycket spännande område som vi hoppas kan utveckla vinterväghållningen i både Sverige och andra länder, säger Johan Petersson.

 

NIRA DYNAMICS AB

Startade: 2001 i Linköping.

Produkt/bransch: Levererar mjuk­varor till fordonsindustrin. Fokus ligger på forskning och utveckling av signalbehandlings- och styrsystem. Den största produkten är TPI (Tire Pressure Indicator) inom TPMS (Tire Pressure Monitoring System) däcktrycksövervakningssystem. De jobbar med uppkopplade fordon – där även TGI (Tire Grip Indicator): däckgreppsindikator, är på stark frammarsch.

Antal anställda: Ett 120-tal, där nästan alla håller till i huvudkontoret i Linköping. Har även medarbetare i Japan, Kina, Tyskland och USA.

Omsättning: Drygt 200 miljoner kronor.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image