Image
Image

SeaPatterns banbrytande innovation skapar grön el

Behovet av el i Sverige kan fördubblas redan till 2035 – och Sea-Patterns lösning ökar tillgången till hållbar och grön energi. Deras AI-mjukvara i kombination med egenutvecklade vattenturbiner bildar en unik produkt som tar vara på den spillenergi som finns nedströms vattenkraftstationer och generar elektricitet.

SeaPattern möjliggör ökad elproduktion genom användning av en stor förnybar energikälla gömd under ytan – undervattensströmmar som kan skördas med hjälp av nedsänkta vattenturbiner.

Startupbolaget från Linköping bildades i november 2020 och har sedan dess varit inne i en utvecklingsperiod – med betydande hjälp av bland annat finansiering och annat stöd från LEAD, VINNOVA och Energimyndigheten. 

– Genom att ta vara på spillenergin nedströms vattenkraftstationer kan vi potentiellt producera ytterligare mellan fem och tio procent mer elektricitet. Eftersom det handlar om nedströms finns redan nödvändig infrastruktur på plats – och vi har ingen miljöpåverkan, då vi bara behöver sänka ned våra vattenturbiner i en redan befintlig kanal. Det är hållbar och grön energi, säger VD:n Niklas Boman.

SeaPatterns innovation är den egenutvecklade AI-mjukvara – som används för att kartlägga vattendrag, samt för att optimera placeringen av turbiner. För att maximera energi­uttaget från vattenströmmarna har SeaPattern även utvecklat en egen vattenturbin. Dessa två ihop bildar det framgångsrika helhetskonceptet.

– Turbinen tar alltså vara på energin som fortfarande finns i vattenströmmarna nedströms vattenkraftstationen och genererar el. Antingen använder man en turbin eller om det är flera kallas det för en turbinfarm, detta är ett helt unikt koncept, förklarar Niklas.

Till att börja med är målgruppen elbolag i Sverige, men sedan planerar företaget att expandera internationellt.

– Vår produkt är unik, det finns inget annat företag som installerar turbinfarmar nedströms vattenkraftstationer på det sättet som vi gör. Vår ambition är att efter etableringen i Sverige, expandera i Norden och därefter vidare. 

Frånsett att utveckla mjukvaran och turbinerna kommer SeaPattern även att producera och sälja el till befintliga aktörer på marknaden (B2B).

– Partnerskapen och affärsmodellerna kommer se olika ut. Men jag är exalterad över att SeaPattern kommer att spela en viktig roll för att öka den tillgängliga el-kapaciteten i Sverige, speciellt med tanke på att behovet av el kan komma att fördubblas till 2035.

Företagsledningen har varit i kontakt med många olika elbolag runtom i landet – och intresset för produkten är mycket stort.

– Alla våra prognoser ser väldigt ljusa ut och möjligheterna är stora. Vårt fokus just nu ligger på att testa och utvärdera våra prototypturbiner vid vattenkraftstationer i Linköpingsområdet, för att senare färdigställa de första produktionsturbinerna för kommersiellt bruk. 

Att företaget startade just i Linköping är ingen tillfällighet.

– Här finns enormt mycket kompe­tens, både från universitetet och när­­liggande industrin – ja, det gäller i hela Östergötland. Många bolag ligger i framkant inom både mjukvaruutveckling och tillverkning samt att vi har ett mycket positivt affärsklimat här, framhåller Niklas Boman.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image