Image
Image

MIMSIs revolutionerande tunnfilmer

MIMSI Materials har utvecklat en banbrytande innovation inom området transparenta och elektriskt ledande tunnfilmer baserade på silverlegeringar, vilket spelar en viktig roll i flera produkter runt omkring dig.

Efter flera års utvecklingsarbete är Linköpingsföretaget på väg att lansera sin första spännande produkt – kallad Alumenate™.

Visste du att alla moderna fönster är belagda med transparenta och elektriskt ledande tunnfilmer, vilket hjälper till att göra dem mer energi­effektiva och därmed bidra till minskad klimatpåverkan?

Även skärmen på din smarta telefon är belagd med en tunnfilm som ger skärmen touchfunktion.

Transparenta och elektriskt ledande tunnfilmer är en viktig pusselbit för många olika produkter inom flera olika användningsområden, exempelvis energi­effektiva fönster och solceller. Men prestandan i tunnfilmer som används idag är inte tillräckligt hög för att kunna möta behoven för klimat­omställningen.

I Linköping finns företaget MIMSI Materials som har utvecklat en ban­brytande innovation inom området transparenta och elektriskt ledande tunnfilmer som är baserade på silverlegeringar. De håller inte bara en god teknisk prestanda – utan kommer också vara ett viktigt bidrag till en minskad klimatpåverkan.

– Vårt bolag har kommit till som en avknoppning från forskningsverksamhet vid Linköpings universitet. Efter flera års utvecklingsarbete är vi nu på väg att lansera vår första produkt, kallad Alumenate™, på den internationella marknaden, berättar marknadschefen Tabea Schroth. 

Företaget registrerades redan 2013, detta främst för att äga patentet på grundidén som bolagets grundare Sankara Pillay och Kostas Sarakinos ligger bakom. Sedan dess har grundidén vidareutvecklats under flera år.

Tabea har idag arbetat på MIMSI Materials i drygt tre år. Hon flyttade till Linköping från hemlandet Tyskland för att genomföra sin master i hållbar utveckling.

– Jag trivdes jättebra i Östergötland och ville gärna stanna kvar efter studierna. Efter att ha gjort mitt exjobb i samarbete med MIMSI blev jag anställd. Min bakgrund inom ekonomi och hållbarhet är ett bra komplement till vårt internationella team och passar perfekt in i MIMSIs vision att skapa avancerade material för att bidra till en mer hållbar värld, säger hon och fortsätter:

– Våra transparenta och elektriskt ledande tunnfilmer möjliggör olika saker beroende på användningsområde. Vår första produkt Alumenate TM förbättrar exempelvis fönstrens energiprestanda samtidigt som ljusinsläppet ökar – två egenskaper som tidigare inte kunnat kombineras med de lösningar som funnits tillgängliga på marknaden. Målgruppen för denna produkt är tillverkare av fönsterglas.

Företaget håller också på att utveckla en produkt som riktar sig till tillverkare av bland annat solceller. 

– Det är en bransch som är på stark frammarch, men som står inför stora utmaningar. För att kunna producera solceller i stor skala krävs idag hög åt­gång av silver och indium, mer än vad som ryms inom jordens resursramar. Jag är övertygad om att våra innovativa lösningar kommer kunna spela en nyckel­roll för att göra solceller mer effektiva och att våra innovationer går en ljus framtid till mötes, säger Tabea stolt.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image