Image
Image

Aktiva och levande kvarter i Folkungavallen

Förr var Folkungavallen en idrottsplats där många skolelever spenderat sina friluftsdagar och idrottare samlat träningstimmar. I takt med att staden växer har idrotten fått nya arenor och Folkungavallen blir istället en ny och naturlig del av framtidens innerstad.

När området är klart planeras det innefatta över 600 bostäder, skola, kontor och mobilitetshubb. Som en del av Folkungavallens utformning byggs den nya simhallen, Tinnerbäcksbadet, och strax bredvid ligger utomhusbadet Tinnis. Enligt en ny planförfrågan finns också önskemål om att bygga en skola för 350 elever samt en förskola där gamla simhallen i dag ligger.

– Folkungavallen kommer att bli en levande ny stadsdel i innerstaden. Närheten till rekreationsområden utmed Tinnerbäcken och Stångån, Linköpings nya simhall och befintlig stadskärna tillsammans med den gestaltnings­nivå bostadshusen planeras ha, skapar starka förutsättningar för just detta. Området kommer ge kvalitet både till de som bor här men också till de som vill ta del av det utbud platsen kommer att ha, säger David Kjellgren, projektledare för Folkungavallen

En mobilitetshubb är i nuläget under uppbyggnad. Den kallas för Neptunus och innehåller 600 parkeringsplatser på sju plan, livsmedelsaffär och paket­utlämning, 22 elbilsplatser samt platser avsedda för bilpool. I anslutning till hubben kommer det även att finnas cykelparkering. Bakom byggandet står det kommunala bolaget Sankt Kors som planerar vara klara i december 2022.

En ny simhall för alla

Mitt i Folkungavallen med utsikt över Tinnis ligger Tinnerbäcksbadet – Linköpings nya simhall. Simhallen kommer med sin champagnefärgade fasad och sedumbeklädda tak att bli en aktiv del av Folkungavallen. Strax innan entrén möts besökare av ett grönskande torg som kommer att kunna användas som mötesplats och som utrymme att arrangera olika aktiviteter. 

Den gamla simhallen har varit en välbesökt och omtyckt plats sedan den byggdes 1965. Under 1980-talet byggdes den ut med äventyrsbad och har räknats till en av Sveriges mest kompletta badhus. Den saknar dock en 50-metersbassäng vilket begränsar användandet i form av större tävlingar, något som Linköpings simsällskap LASS har efterfrågat. 

Under hösten 2002 gjordes en första förstudie. Efter utredning, medborgardialog och diskussioner med simföreningar antogs beslutet om en ny simhall 2014. 

– Från början tittade vi på flera möjlig­heter som att bygga ut nuvarande simhall eller bygga flera små simhallar. I en simhall samlas människor från hela staden vilket gjorde att vi landade i att bygga en större och ny simhall för alla, berättar Hans Mayer, sakkunnig i idrottsanläggningar och tempererade bad på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Nya simhallen Tinnerbäcksbadet planeras att öppna under hösten 2022.

Folkungavallen är en historiskt viktig plats för många Linköpingsbor. För att ta tillvara den anrika idrottshistorien kommer de nya gatorna i Folkunga­vallens kvarter att få namn med anknytning till idrott. Vad sägs om att bo på Bad­mästaregatan, hälsa på en kompis på Tränaregatan och ta promenaden mot jobbet längs Spelargången? Det nya torget får namnet Folkungaplan, pass­ande för Linköping och Folkungavallen.

Text: Fanny Miles

Få koll på kommunens utveckling

Vill du veta mer om hur vi bygger Linköping? På webbsidan Stadsutveckling Linköping hittar du planerade och pågående projekt, allt från nya lekplatser, utbyggnad av cykelbanor till utveckling av nya stadsdelar. 

>> 

linkoping.se/stadsutveckling


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image