Image
Image

Platsvarumärket förstärks med ambassadörer

Nu förstärks satsningen på varumärket Linköping – genom annonser och filmer på sociala medier som lyfter fram ambassadörer för staden. Några av dem kan du läsa om på sida 12–13 i detta magasin.

Ambassadörerna är egna företagare, kommun­invånare och representanter för före­tag som berättar om vad de uppskattar med Linköping. Vilka för­delar finns med att driva företag, arbeta och leva just här? Några företag som representeras är exempelvis Saab, Maxar Technologies, HaMa Adven­tures och NIRA Dynamics.

Varumärket Linköping är starkt, men har konkurrenter

Platser konkurrerar med varandra om att attrahera arbetskraft, företag och nya investeringar – och som en växande stad behöver vi just det. Därför är det viktigt att vi i Linköping fortsätter att kommunicera våra fördelar.

– Linköping har en väldigt tydlig image av högteknologi, akademi, flyg och kunskap. Det finns ingen plats som har en så stark koppling till begreppet framtidsstad som vår. Och framtidsstad är också det som driver attraktivitet för platsen, både bland Linköpingsbor och de som bor i övriga landet, säger Claes Ekström, kommunikationsstrateg med ansvar för plats­varumärket Linköping. Vill du också vara med och berätta om Lin­köping? Material som är fritt att använda hittar du på framtidsstadenlinkoping.se.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image