Image
Image

Cloettas rester blir till drivmedel

Sedan Linköpingsinitiativet startade har många klimatsmarta samarbeten uppstått. Som att Cloetta levererar restprodukter från sin godistillverkning till Tekniska verken – där de förvandlas till biogas och används till drivmedel.

Nätverket Linköpingsinitiativet drog i gång 2018 – med syftet att företag och offentliga organisationer med hög energi­förbrukning ska jobba tillsammans för att bidra till Linköpings kommuns klimatmål.

Linköpings kommun är ansvariga – och antalet deltagande organisa­tioner/företag har numera fördubblats ända till 19.

Dessa har nätverksmöten åtta till tio gånger per år – som kan bestå av inspira­tion och goda exempel från deltagare, externa föreläsningar, studiebesök, workshops och liknande. Träffarna utgår från olika teman som exempelvis energi, resor och transporter eller materialflöden.

– Vi har varit med ända från början och det är mycket mer resurseffektivt att driva olika projekt tillsammans. 

Då kan företagen och organisationerna också lära av varandra för att hitta lösningar, säger Agneta Ring, Manager HSE (Health, Safety och Environ­mental) på Cloetta.

Ur Linköpingsinitiativet föddes godis­fabrikens samarbete med Tekniska verken under 2020–21.

I första hand försöker företaget använda rester till nya produkter. Det andra godisspillet samlas upp internt för att sedan transportera det vidare till Tekniska verken.

– Där förvandlas det till biogas, som används exempelvis till drivmedel i trafiken. Något som blir en win-win-situation för alla – både ur en ekonomisk, klimat- och hållbarhetssyn­vinkel, poängterar Agneta.

Restprodukterna samlas upp i så kallade rullkärl, vilka töms i en komprimator där det pressas ihop för att ta så lite plats som möjligt.

– För att det ska fungera så smidigt och enkelt som möjligt har vi två komprimatorer som byter plats mellan oss och Tekniska verken. Tack vare att vi kan komprimera för att skapa mer utrymme räcker det att tömma en gång i veckan, vilket även minskar transporterna. Det är en mer klimatsmart logistiklösning.

Nätverksträffarna är mycket givande och genom dessa för Cloetta dialog med ett antal olika företag och organisationer i Linköping om kommande gemen­samma projekt.

– Vi vill också gärna inspirera andra genom vårt samarbete med Tekniska verken. För att uppnå klimatmålen måste vi göra detta tillsammans, betonar Agneta Ring.

Text: Joakim Löwing

Linköpingsinitiativets sätt att nå klimatmålen

  • Öka medvetenheten hos närings­livet och allmänheten kring projektet och Linköpings mål att bli koldioxidneutralt 2025.
  • Inspirera andra företag att jobba med sina koldioxidutsläpp, genom att visa hur de deltagande före­tagen jobbar med sina.

Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image