Image
Image

Korta fakta om framtidsstaden Linköping Residens- och stiftsstad

Befolkning: 166 673 (2022), Sveriges femte största kommun

Medelålder: 39,5 år, nära två år under rikssnittet.

Andel högutbildade: 36.5 % bland samtliga för­värvsarbetande i Linköping (riket 28.8 %) SCB 2020

Yta: 1428 km2 varav 140 km2 är vattendrag

Företag: 21 555 registrerade associationsformer (inkl. föreningar, stiftelser m.fl.) med säte i Linköping. 16 547 av dessa är näringsverksamheter och av dessa är 11 740 är att betrakta som aktiva.

Stora arbetsgivare och arbetsställen: Linköpings kommun, Region Östergötland, SAAB, Combitech, Linköpings universitet med hälsouniversitetet, Biltema, Verisure, Ericsson, IFS, Veoneer, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, Sectra, HK Scan, Linköpings mejeri och Cloetta 

Kommunikationer: Vår region klassas som en av landets främsta gällande kommunikation och transporter. Linköping City Airport, Stambanan, Europaväg 4 och Norrköpings hamn.

Linköpings universitet: Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle. Universitetet är ett av landets största lärosäten med 37 600 studenter. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen. 

Grundskolor och gymnasieskolor: Ett brett utbud av kommunala och privata skolor. Nya byggs i takt med att staden växer.

Barnomsorg: Väl utbyggd med kommunala och privata förskolor. Nya byggs för att möta en växande befolkning.

Universitetssjukhus: Högspecialiserad vård och närsjukhus mitt i staden.

Handel: Blomstrande handel i och utanför stadskärnan. Tornby är Östergötlands största och även ett av Sveriges största handelsområden.

Kultur och fritid: Linköping är en evenemangsstad av rang med konserter, idrott på elitnivå, teater, museer, simhall, skejthall och parker, motionsspår, ridvägar, konst och mycket annat.

 

Kuriosa om staden

I trakterna söder om Linköping finns det ett ovanligt stort antal ekar. Ja, det finns så många att området kallas för Eklandskapet. För den naturintresserade finns det flera goda anledningar till att göra en eller flera utflykter till detta Europas viktigaste område för den biologiska mångfald som är knuten till eken.

Att det finns så många exemplar av detta träd just här beror på att de bördiga dalgångarna här passar såväl eken som andra ädellövträd. De steniga berg- och morän­kullarna har också bidragit till att marken inte är så upp­odlad som på slätten i stadens övriga väderstreck.

De centrala delarna av Eklandskapet ligger kring godsen Brokind, Bjärka-Säby och Sturefors. Den nordligaste delen, Tinnerö, går ända fram till utkanten av själva staden.


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image