Image
Image

Framtidsstaden bygger vi gemensamt

En växande stad som Linköping står aldrig still. Vårt fantastiska näringsliv har en fortsatt god tillväxt och en innovationskraft som rustar både företagen och staden för framtiden. Oavsett bransch ställer man om för att bli håll­bara, man digitaliserar och utvecklar affärsmodeller som möter upp på såväl marknadens som planetens behov. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och Östergötland världens mest resurseffektiva region. Det kräver kraftsamling och konkret samverkan. Linköpings­initiativet är en av flera arenor där kommun och näringsliv sätter gemensamma ambitioner för vårt klimat och miljö. 

Linköping har cirka 12 000 aktiva företag som är verksamma inom en mix av branscher. Men när vi jämför oss med andra universitetsstäder är det just i Linköping som tekniksektorn växer snabbast, med sitt epicenter i Mjärdevi teknikpark. Ett viktigt bevis på stadens internationellt starka techprofil och ett väl fungerande innovationsekosystem från forskningsidéer till globala företag. Dynamic Code, NIRA Dynamics och Seapattern är alla lyckade exempel på kombinationen av drivna entreprenörer och innovationer som både skapar affärer och bidrar till samhällsnytta.

Tillväxten i Linköping skapar behov av fler kontor, lokaler och bostäder, och vi har förmånen att ha nytänkande och utvecklingsinriktade aktörer med oss på resan. Företag, fastighetsägare och tjänstepersoner, med flera, som alla ser behovet av att bygga för en hållbar, livsvänlig framtid. Exempelvis pågår arbetet med att skapa framtidens stads­kärna, där alla parter i innerstan samarbetar mot en gemensam vision.

En livsvänlig stad innefattar allt detta, men även en bred palett av fritidsaktivititeter och kultur. Förutom ett dopp i vår nya fina simhall dyker vi ned i musikens värld och följer Oscarsbelönade Ludwig Göransson och Ghosts Tobias Forges spännande resor från barndomens musikunder­visning till det internationella rampljuset. 

När det går bra för Linköpings företag, går det också bra för kommunen. Linköping är, och ska fortsatt vara, attraktiv för nyetableringar och det ska vara lätt att starta och driva företag i vår fina stad. Och framtidsstaden – den bygger vi gemensamt! 

Louise Felldin
Näringslivsdirektör 


Skriv ut  

Produktion

Media Fokus i Västervik AB, Växel: 070-187 20 00, www.mediafokus.se


Texter: Joakim Löwing
Form: Kristina Franzén
Foto: Örjan Karlsson samt arkivbilder 
Annonser: Karin Lindfors

Hela denna produktion är en annons. Med reservation för tryckfel.

Image
Image