Goda krafter, innovativa lösningar och unik samverkan

Image

Goda krafter, innovativa lösningar och unik samverkan

Det är många som vill bo, leva och verka i Lin­köping.
Här finns attraktiva bostäder, ett rikt näringsliv med spännande jobb, populära besöksmål och event i världs­klass. Befolkningen ökar stadigt och för mig känns stadens
silhuett nästan inte komplett utan sina byggkranar.
När jag skriver detta har dock utvecklingen satts på paus. Covid-19 sprids över världen och Linköping är inget undantag. Både människor och näringsliv påverkas av krisen som följer i virusets spår. Kommunen står i högsta beredskap för att hantera smittspridningen och lindra effekterna för de företag som drabbas, och i sann Linköping­sanda vill många fler hjälpa till. Det märks inte minst i vårt initiativ #linköpingtillsammans. Här samlas goda krafter för att stötta lokala näringsidkare och personer i riskgrupper. Det gör att jag, mitt i all oro, känner extra stolthet över vår stad.
Bakom Coronavirusets tunga kulisser fortsätter jag, mina medarbetare och många med oss att arbeta för Linköpings tillväxt. Och konkurrensen med andra platser i Sverige och världen är tuff. Det räcker inte med meningsfulla arbeten eller intressanta utbildningar. Vi måste också erbjuda bra boenden, god samhällsservice och en rik fritid. För näringslivsfrågorna är inte separata. De är beroende av Linköping som helhet – som i sin tur är beroende av näringslivet. Starka utvecklingsmiljöer främjar såväl attraktion som innovation, samtidigt som det hjälper oss att möta kommande samhällsutmaningar och skapa hållbar tillväxt. Men för att lyckas krävs en nära samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och forskning. Utifrån den insikten har vi antagit ett Näringslivsprogram som gör att vi växlar upp arbetet ytterligare, med fokus på de fem områden där vi ser störst behov av kraftsamling och gemensam förflyttning.
Vi måste också bli bättre på att kommunicera om platsen
Linköping med gemensamma budskap, både i det offentliga, i näringslivet och som privatpersoner. Därför har vi i kommunen tagit fram ett platsvarumärke som lyfter det som är unikt för staden. Till exempel att du kan jobba på ett världsledande teknikföretag en kvarts resväg från din villa på landet, att du kan bo bekvämt i stadskärnan, bara minuter från wakeboardrampen i Stångån, eller att du kan ta cykeln till ett naturreservat och en stund senare slå dig ner på en uteservering mitt i city. För mig säger det mycket om Linköping, om storstadens möjligheter och småstadens närhet.  
Den rådande pandemin kommer definitivt att lämna sina spår i vår stad. Men ur kris föds också kreativitet och innovation. Digitaliseringen har tagit rejäl fart och jag
ser fantastiska exempel på samarbeten mellan företag och aktörer vars verksamheter inte tidigare korsats. Det
kommer vi kunna dra nytta av i framtiden. När Corona­krisen är över tror jag att vi delvis har ett nytt näringsliv och ett på många sätt nytt Linköping. Men grunden står fast. Vi kommer fortfarande att ha en stad där framtidens tekniklösningar och hållbara koncept utvecklas varje dag. En plats där du och jag kan möta framtiden.

Louise Felldin
Näringslivsdirektör

Skriv ut   E-post