Vi borde vara lite kaxigare över vad Linköping erbjuder

Image

Vi borde vara lite kaxigare över vad Linköping erbjuder

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Borg (M) växte upp i Linköping och har följt utvecklingen från småstad till att ta språnget att bli en storstad.
– Det är en fantastisk utveckling och jag tycker att vi har rätt att vara kaxiga, säger han.
Niklas har länge varit aktiv i kommun­-
politiken, som nämndordförande i åtta år och ledamot i kommunstyrelsen i tolv. Men tidigare var det på deltid, vid sidan om det egna företaget Marinaman med fem anställda.
– Kommunen och dess bolag är en stor apparat, konstaterar han.
Nu sitter han i en position där de politiska insatserna kan göra det bättre för kommunens företag. Linköping har ett starkt och diversifierat näringsliv med hela skalan från små butiker till storföretag som Saab.
– Men det finns fortfarande mycket att förbättra i vårt företagsklimat. Jag försöker med stora öron besöka minst ett företag i veckan. Det är bara genom att lyssna och försöka förstå som vi kan göra rätt saker, säger han.
Under sina besök konstaterar han att det finns en hel del som förenar företagen. Normalt behöver näringslivet inte särskilt mycket hjälp från kommunen, men det finns frågor där kommunen har nycklarna som krävs; vid etableringar, för att attrahera kompetens och vid olika former av myndighetsutövande.
– Det viktigaste för företagen är bra service och bra bemötande. Det räcker inte att vi informerar företagen, vi måste lyssna och göra vårt bästa för att hjälpa till, säger han.
Till bra bemötande hör att kommunen
går steget längre. Om lagar och bestämmelser lägger hinder i vägen för ett önskat beslut, anser Niklas att företaget ska få ett förslag på hur man kan göra istället, utan att tumma på reglerna.
Bra bemötande ligger också i kommunens intresse, eftersom det är näringslivet som skapar nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter, vilket ger kommunen resurser att erbjuda bra offentlig service, vilket i sin tur lockar nya företag och rätt kompetens till Linköping.
Det handlar om att skapa en positiv spiral där det ena ger det andra.
En av flera nya åtgärder är en närings­-
livsdialog som genomförs två gånger om året, dit företagen kan komma med sina funderingar och utmaningar. På plats finns ledande politiker och tjänstepersoner, inte för att tala om vad som gäller, utan för att lyssna.
Samtidigt finns det redan mycket på plats som gynnar ett växande närings-
liv. Till exempel det geografiska läget, kommunika­tionerna, ett utbud av service motsvarande en storstad och ett universitet som är världsledande på flera områden.
Besökare från utlandet brukar beskriva
Linköping som en stor småstad där det är nära till allt och där naturen finns runt hörnet. Lägg till det att Linköping är framtidsstaden och det är här idéer blir till verklighet. Det har genom åren bevisats gång efter gång efter gång.
– Vi är för blyga och borde vara lite kaxigare, sammanfattar Niklas Borg.

Skriv ut   E-post