Image

Ny digital tjänst kortar tiden för alla typer av bygglov

NU DIGITALISERAR Linköping hanteringen av alla bygglov. Därmed förkortas handläggningstiden eftersom handlingarna inte längre behöver skickas med vanlig post.
– Men den som vill kan förstås fortfarande skicka brev, understryker Sebastian Monell, avdelningschef på Bygglovskontoret.
I Linköping är handläggningstiden för ett genomsnittligt bygglov fyra veckor. Till det kommer postgången, två dagar för att ansökan ska komma fram och lika länge för att det beviljade bygglovet ska hitta tillbaka till kundens brevlåda.
– Om vi behöver fler handlingar, tar även det fyra dagar, säger Sebastian.
Tidigare har privatpersoner kunnat ansöka om bygglov via en e-tjänst. Nu har Linköping infört en mer avancerad tjänst för alla typer av bygglov. Från enkla ärenden som plank och butiksskyltar till komplicerade som stora bostadsprojekt. Ansökan görs på kommunens webbplats och all korrespondens sker den vägen.
Tjänsten heter Minut bygg och sparar inte bara tiden för postgången. Handlingarna diarieförs och scannas också in automatiskt vilket betyder att personalen istället kan ägna sig åt handläggning.
Den som ansökt om bygglov kan också enkelt bevaka sitt ärende, och andra som berörs, till exempel kontrollansvariga, kan följa handläggningen i systemet.
Den nya och mer omfattande e-tjänsten finns på kommunens webbplats, linkoping.se, under bygga, bo & miljö. För att använda tjänsten måste man legitimera sig med Bank-ID.

Men hur gör den som av något skäl inte kan göra ansökan via dator?
– Personalen finns kvar och om kunden så önskar, sköter vi ansökan på det gamla sättet med brev, svarar Sebastian.