Linköpings etableringspolicy ger näringslivet plats att växa

Image

Linköpings etableringspolicy ger näringslivet plats att växa

Det ska vara enkelt för företag och verksamheter att växa och etablera sig i Linköping. Det understryks av den
etableringspolicy som kommunfullmäktige antog i början av 2020.
– Den ger oss tydliga riktlinjer för
hur vi ska agera, med näringslivet i
fokus, säger Marianne Lindh som arbetar med etableringsfrågor på kommunledningsförvaltningen.
Policyn har arbetats fram av kommun­ledningens enhet näringsliv och tillväxt samt miljö- och samhällsbyggnads­förvaltningen.
– För att näringslivet ska utvecklas
och stärkas behöver Linköpings kommun
fokusera på och öka för­ståelsen för närings­­livet i planerings- och etab­lerings­processen, säger Andreas Hell­ström, avdelningschef för mark och exploatering.
Näringslivets behov har hela tiden beaktats när kommunen har reviderat översiktsplanerna för den växande
staden Linköping. I dessa planer finns
större markområden utpekade för företag och verksamheter, men under en rad år har bostadsbyggandet prioriterats när det gäller detaljplanearbete. Mark för näringslivet finns alltså utpekad men nu behöver kommunen prioritera detaljplanearbetet så att marken i praktiken blir tillgänglig för näringslivet. Det är bland annat syftet med etableringspolicyn.
– Vi ska hela tiden ha en beredskap för etableringar och i vår planering hjälpa företag att hamna rätt, underlätta framtida expansion och främja bildandet av kluster, säger Marianne.
Hon understryker att näringslivet bara behöver en ingång till kommunen. Det är näringsliv och tillväxt där hon själv är en av de ansvariga. Att kommunen består av olika förvaltningar och bolag är en intern fråga, som företagen inte behöver fördjupa sig i.
I etableringspolicyn beskrivs 16
verksamhetsområden inom stadens gränser och tre tätorter, vilka är Vikingstad, Linghem och Ljungsbro.
– Det är ett levande dokument som
 ska följas upp minst en gång varje mandatperiod, så att den är i takt med utvecklingen, säger Marianne.
En viktig del av policyn är att det finns en fastslagen arbetsgång för
etableringsärenden. Det rättsliga
aspekterna finns inbakade från början och kommunens olika delar sam­arbetar för snabbare besked och ökad tillgång till mark. Det praktiska arbetet i enlighet med policyn har påbörjats.
– Vi håller i dagsläget på med detalj­plan för Mjärdevi och planer för fler områden kommer under de närmaste åren. Vi ser också att kommunen behöver köpa mer mark, säger Andreas.
Sammanfattningen av etablerings­policyn är att det finns mark för företag
och verksamheter som vill eta­blera sig
och växa i Linköping. Nu och i framtiden.

Skriv ut   E-post