Image

Skill satsar på långsiktig kompetens

ÖSTERGÖTLAND ÄR ett stolt industrilän, här finns många företag med teknikinriktning. För att företagen ska fortsätta utvecklas i länet och för att fortsatt vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden är det viktigt att de får tillgång till kvalificerad arbetskraft.
Skill jobbar med rekrytering och bemanning inom industri och IT. Fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och utveckla framtidens arbetskraft.
Skill ägs av 18 industriföretag, tre kommuner och Region Östergötland. Ägarna har gett ett tydligt uppdrag
– Skill ska vara den mest engagerade part- nern för kompetensförsörjning. Ägarföretagen tar inte ut någon vinst, utan ger istället i uppdrag att avsätta en del av vinsten till att aktivt arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Skill satsar på långsiktig kompetens
– Förutom att dagligen förse våra kunder med rätt kompetens jobbar vi även långsiktigt. Bland annat är vi delaktiga i flera projekt som syftar till att stärka den bransch vi verkar i, vi driver egen utbildningsverksamhet och flera nätverk, säger Annika Elfvingsson, kontorschef på Skill Linköping.
Idag har Skill vuxit till att bli en nationell leverantör och har verksamhet i hela södra Sverige, med kontor från Stockholm och söderut. Huvudkontoret ligger kvar i Linköping. Bolaget har idag 80 medarbetare anställda internt och fler än 700 konsulter ute på uppdrag.
– Oavsett om du som kund köper rekrytering eller bemanning av oss bidrar du indirekt till att stärka teknikbranschen i Östergötland, avslutar Annika Elfvingsson.